Váš dodavatel
průmyslové elektroniky

Indikátory přítomnosti vysokého napětí

Tento indikátor je určen pro indikaci přítomnosti elektrického pole, které generuje el. vedení - přenosová soustava. Pokud se některá ze sond přiblíží k hranici ochranného pásma, zařízení dává akustickou a optickou výstrahu. Indikátor je možné využívat pro plošiny, jeřáby a další. V energetice pak slouží jako kontrola, zda je vedení skutečně vypnuto.

Vlastní indikátor sestává z plast. boxu, v kterém je vestavěna elektronika pro vyhodnocení údajů a sonda / sondy pro snímání intenzity el. pole. Celý systém je řízen mikroprocesorem. IVN nereaguje na statickou elektřinu.

Elektronika IVN

Indikátor vysokého napětí (IVN) je ovládán tlačítky "KONTROLA" (ověření sond a elekroniky IVN) a "CITLIVOST" (přepínání rozsahů IVN). Je určen pro libovolné typy jeřábů či vysokozdvižných plošin, mohou být zapojeny 2 sondy (pro jeřáby) nebo jenom jedna (plošiny). Na spodní straně krabice IVN jsou 4 průchodky - dvě pro protažení kabelů sond, jedna pro napájení IVN a jedna průchodka pro připojení vnějšího výstražného světla či sirény k vnitřnímu relé (není součástí dodávky, toto relé můžete, ale nemusíte využívat).

Technické parametry

Napájení 10 až 30 VDC
Rozsah pracovních teplot -15 až +65 °C
Odběr ze zdroje max. 0.1A
Krytí elektroniky IVN IP55<
Krytí sond IP65<

Pro jednotlivé druhy el. vedení platí tato ochranná pásma (v ČR) pouze informativně, tyto údaje se mohou měnit a podléhají platným normám:

  • u napětí nad 1kV do 35 kV - 7m
  • u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně - 12 m
  • u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně - 15 m
  • u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně - 20 m
  • u napětí nad 400 kV - 30 m

IVN je z výroby nastaveno na tato ochranná pásma, a to s tolerancí lepší než cca. +15%. IVN slouží jako indikátor, ne jako ochranný prostředek.

Šíření el. pole ovlivňuje m.j. vzdušná vlhkost a tlak vzduchu, takže IVN jsou vždy nastavena "do bezpečna", tzn. indikuje přítomnost vedení před dosažením ochranného pásma.

Indikátor přítomnosti vysokého napětí

PCB deska IVN

Indikátor se sondami

Napište nám

Děkujeme za Váš dotaz. Brzy se ozveme!